Sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Vie

De Kerk Sanctuaire Notre Dame de la Vie is een meesterwerk uit de 17e eeuw en waakt over de Vallée des Belleville vanaf een voorgebergte ter hoogte van het dorp Saint Marcel. Dit op de monumentenlijst geplaatste gebouw onderging onlangs grootscheepse restauratiewerkzaamheden.

Notre Dame de la Vie, geïsoleerd op een uitloper in het midden van de Vallée des Belleville, is het meest vereerde heiligdom uit de Tarentaise streek. Op 15 augustus (Maria hemelvaart) en in het begin van september komen er grote getale bedevaartgangers naar deze kerk. Het huidige bouwwerk werd opgetrokken tussen 1633 en 1680, op de plaats van een voormalige kleinere kapel. De architect Nicolas Deschamps heeft zich voor het ontwerp gebaseerd op het Grieks kruis met een centraal koepeldak op pendentieven en voorzien van een lantaarn.

De muurschilderingen zijn van de hand van de Savoyaarde schilder Nicolas Oudeard, terwijl de hoofdretabel toegeschreven kan worden aan Jean-Marie Molino, een beeldhouwer uit de Piëmont. Deze retabel, met talloze gesneden en gebeeldhouwde elementen en vergulde versiersels, beeldt het leven van de Heilige Maagd uit en herbergt een "mariabeeldje" in het midden. De twee overige retabels in de zijbeuken zijn eenvoudiger. Die in de noordelijke zijkapel toont Maria met het kind terwijl de retabel in de rechter zijbeuk de tenhemelopneming van Maria uitbeeldt.

Tussen 2012 en 2015, onderging het door de tand des tijds geteisterde bouwwerk grootscheepse restauratiewerkzaamheden om de structuur en met name de zuilen, die de koepel ondersteunen,te verstevigen en tevens de pleisterlaag en de vergane decors te restaureren. De werkzaamheden vergden een budget van 2,6 miljoen euro, gefinancierd door de gemeente van Saint Martin de Belleville, het Ministerie van Cultuur en het departement van Savoie.

Skiliften geopend van 6 juli tot 30 augustus 2024. Meer weten