Kapel van Villarencel

De gemeente van Saint Martin de Belleville telt 22 dorpen en gehuchten. In bijna elk dorp of gehucht staat een kapel. De kapel van Villarencel is gewijd aan St. Franciscus van Sales.

Het dorp Villarencel was voorheen gescheiden van Saint Martin door een, vanwege het lawinegevaar, onbebouwde smalle vallei. De hoger op deze helling uitgevoerd herbebossing heeft het mogelijk gemaakt het lawinegevaar te omzeilen en de twee oude dorpen met elkaar te verbinden.

De kapellen van het dorp waren bestemd voor het gebed op zondagavond en niet voor de hoogmis, die altijd plaatsvond in de parochiekerk. Tijdens het patroonsfeest van de Heilige van de kapel, de Vogue, werd echter wel een viering in de kapel gehouden. De Kapel van Villarencel is gewijd aan St. Franciscus van Sales (1567-1622), die uiterst populair is in de Savoie daar hij afstamt van een welgestelde edele Savoaardse familie. Hij werd benoemd tot bisschop van Genève maar voerde zijn ambt uit te Annecy daar in Genève het calvinisme de overhand had.

Skiliften geopend van 6 juli tot 30 augustus 2024. Meer weten