Gemeenschappelijke broodoven

In de vallei van Belleville, heeft ieder dorp zijn eigen broodoven of gemeenschappelijke oven. Alle gezinnen van het dorp konden gebruikmaken van deze gemeenschappelijke installatie, om volgens goed gecodeerde regels hun brood te bakken.

De oven werd beheerd door de dorpsbewoners en hun wettelijke vertegenwoordiger, hier de Procureur genoemd. Deze was belast met het onderhoud van de oven en met de levering van het hout om de oven aan te steken. De gezinnen troffen elkaar in de "confrarie", een lokaal in de buurt van de oven, om het deeg te kneden. Het kneden werd, traditioneel, voltooid met de voeten. Met het deeg van roggemeel, water, zout en zuurdesem werden bollen en kronen gevormd.

Elk gezin kon, vóór het bakken, zijn merkteken op het brood aanbrengen. In de winter werden er circa om de drie weken grote hoeveelheden brood gebakken. In de zomer werd de oven vaker gebruikt. De oven bleef soms wel drie dagen branden om aan de behoeften van heel het dorp te voldoen. De oven van Saint Martin wordt tegenwoordig niet meer gebruikt, maar sommige ovens van de omliggende dorpen worden nog aangestoken tijdens bijzondere feesten. In juli en op 15 augustus kunt u in het dorp van Praranger deze traditionele bakfeesten bijwonen.

Skiliften geopend van 6 juli tot 30 augustus 2024. Meer weten