De wasplaats van La Villette

Fontein, bekken, wasplaats of bachal" in de streektaal van de Savoie, deze waterplaats was vroeger essentieel voor het dagelijkse leven. Men putte er water voor in huis en het vee en de vrouwen kwamen er op maandag bijeen om de was te doen.

Na het hotel Lachenal, slaat de wandelaar de straat rue du Nant du Four in om de wijk van La Villette te bereiken. De straat bedekt tegenwoordig een voormalige beek (of "nant" in het Savoyaards) die twee bekkens van water voorziet. Hier putten de inwoners voorheen dagelijks hun water, met behulp van aan een juk bevestigde emmers. Het bekken in het lager gelegen gedeelte van La Villette werd voornamelijk druk bezocht op wasdag.

De was werd eerst in de week gezet in een kuip met kokend water en soda. Vervolgens werd het ingezeept, geboend, uitgewrongen en opnieuw in de week gezet in kokend water met in een vaatdoek verpakt houtas. De emmers was werden vervolgens naar de wasplaats gedragen waar de vrouwen de was uitspoelden en uitwrongen onder het uitwisselen van de laatste nieuwtjes uit het dorp. In Saint Martin, gebruiken we bij voorkeur het woord bachal", dat afstamt van de Oud-Franse woorden "bachas" of "bachat" en een stenen voer- of wasbak aanduidt.

Skiliften geopend van 6 juli tot 30 augustus 2024. Meer weten